Oct18

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

Ferdinand Kral Saal , Hufelandgasse 2, 1120 Vienna

Präsentation unserer neuen CD "Gimme The Groove" Michaela Rabitsch - voc, tp, flg; Robert Pawlik - git Joe Abentung - b Andjelko Stupar - d