Oct11

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

Festsaal BV Döbling, Gatterburggasse 14, 1190 Vienna

Präsentation unserer neuen CD "Gimme The Groove" Michaela Rabitsch - voc, tp, flg; Robert Pawlik - git Joe Abentung - b Andjelko Stupar - d